Nawigacja

 • Święto wszystkich pracowników szkoły

  Święto wszystkich pracowników szkoły

   

   

   

   

   

   

  W miniony piątek (12.10) odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Kartuz Pani Sylwia Biankowska, byli dyrektorzy szkoły Pani Ludgarda Gutsche oraz Pan Wacław Kirkowski. Obecna była również przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Wejer oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Apel zorganizowany przez klasę III i IV przygotowany został przez Panie Andriannę Skorowską oraz Sylwię Formelę. Sala gimnastyczna przybrała w tym dniu odświętny wygląd. Na początek zostały wprowadzone sztandary szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Po części artystycznej głos zabrał dyrektor Szkoły Pan Paweł Pytka, który złożył życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły oraz emerytom. Szczególne podziękowania i kwiaty otrzymała odchodząca na emeryturę Pani Ewa Klamrowska, która przez wiele pracowała w sekretariacie szkoły. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Były kwiaty i pamiątkowe upominki przygotowane przez uczniów szkoły oraz słowa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Ślubowanie "pierwszaków"

  Ślubowanie "pierwszaków"

   

   

   

   

   

   

   

  W dniu wczorajszym odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klasy p. Janina Formela. Pierwszoklasiści występ rozpoczęli polonezem, a następnie zaprezentowali program artystyczny. Po występach dzieci złożyły ślubowanie przy sztandarze szkoły. W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły Pan Paweł Pytka dokonał pasowania „pierwszaków” na pełnoprawnych uczniów szkoły. Na zakończenie dzieci otrzymały życzenia, dyplomy i upominki od rodziców oraz medale ufundowane przez Radę Rodziców. Po wszystkim uczniowie wraz z rodzicami udali się do swojej klasy na poczęstunek. To był dzień pełen wrażeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości

 • Rajd rowerowy do kurhanów w Lewinie

  Rajd rowerowy do kurhanów w Lewinie

  W piątek 5 października nasza grupa rowerowa wybrała się na kolejną wycieczkę. Tym razem trasa wiodła do Lewina, gdzie znajdują się unikatowe kurhany z X-XII wieku. Wśród uczestników wyprawy oprócz uczniów szkoły znalazło się kilkoro nauczycieli i  jeden rodzic. Opiekunom grupy towarzyszył też Pan Dyrektor. Pogoda była wręcz wymarzona, sprzęt nikogo nie zawiódł, humory dopisywały, a widoki były przepiękne.
  Miło nam też poinformować, że nasza grupa rowerowa nawiązała współpracę z firmą aba-sport.pl pana Jakuba Bladowskiego. Już wkrótce pojawią się owoce tej współpracy.
  Wszystkich posiadaczy kart rowerowych zapraszamy na kolejne wyprawy!

 • Ogłaszamy konkurs na logo szkoły

  Ogłaszamy konkurs na logo szkoły

   

   

   

   

   

   

  Samorząd Uczniowski, Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na logo naszej szkoły. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (loga), które wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły. Prace należy składać do 08.11.2018r. Projekty na logo można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły!

   

   

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W STANISZEWIE

  Organizator konkursu:

   

  • organizatorem konkursu na zaprojektowanie loga szkoły jest Samorząd Uczniowski, Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie.

   

  Cel i przedmiot konkursu:

   

  • celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie,

  • logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp.

   

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

   

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu,

  • projekty zgłaszane do konkursu mogą być indywidualne lub grupowe, muszą być pracami autorskimi,

  • w przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany,

  • uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie (przejście na szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego),

  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

   

  Forma prezentacji pracy konkursowej:

   

  • projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki itp.

  • prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych,

  projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

  • w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,

  • logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,

  • wzbudzać pozytywne emocje,

  • nawiązywać do tradycji i kultury regionu.

  Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

  • imię i nazwisko,

  • klasę,

  • płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

   

  Miejsce i termin składania prac konkursowych:

   

  1. prace należy składać do dnia 08.11.2018r. do Opiekuna (p. Emilii Bielatowicz) lub członków Samorządu Uczniowskiego (Natalii Piwka, Sebastiana Jankowskiego, Damiana Cierockiego),

  2. prace dostarczone po terminie nie będą oceniane,

  3. organizator nie zwraca prac.
    

  1. Kryteria oceny prac konkursowych

   

  Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

  2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3) czytelność i funkcjonalność projektu,

  4) estetyka wykonania projektu.

  Ocena prac konkursowych

  • Projekty zgłoszone do konkursu będą wyeksponowane na holu szkoły
   w terminie
   5 – 9.11.2018 r.

  • Zwycięskie prace zostaną wybrane większością głosów. Głosy, w formie prawomocnego głosowania, oddawać będą mogli uczniowie, rodzice uczniów oraz wszyscy pracownicy szkoły. Termin głosowania: 15.11.2018 r.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu

   

  1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

  2. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2018 r.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu
   oraz niewybrania pracy zwycięskiej.

  4. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

  5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz na Facebook’u.

   

 • Zajęcia piłki nożnej i koszykówki!

  Zajęcia piłki nożnej i koszykówki!

   

   

   

   

   

   

   

  Już od przyszłego tygodnia wzbogacamy naszą ofertę o kolejne zajęcia dodatkowe dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do dwóch nowych grup!

   

  Piłka nożna chłopców dla przedszkolaków i zerówki

  Zajęcia adresowane dla wszystkich uczniów z grupy "Iskierka" oraz zerówki

  Poniedziałek: 8.00 – 8.45

  Opiekun grupy: p. Paweł Pytka

   

  Piłka koszykowa dziewcząt klas I-III

  Zajęcia adresowane dla wszystkich uczniów klas I-III

  Czwartek: 12.45 – 14.20

  Opiekun grupy: p. Mirosława Kaizer

   

 • Zwycięstwo w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej

  Zwycięstwo w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Znakomicie spisali sie nasi reprezentanci w kolejnej odsłonie Powiatowej Ligi Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej. Zespół rocznika 2006 i młodszych zajął II miejsce, natomiast chłopcy z klas VII i VIII zwyciężyli, odnosząc cztery zwycięstwa i, po meczu pełnym walki, jeden remis. Serdecznie gratulujemy!!!

   

  Wyniki meczów:

  Grupa młodsza

  SP Staniszewo – Sp nr1 w Kartuzach 0:1

  SP Staniszewo – SP Sulęczyno 2:2

   

  Grupa starsza

  SP Staniszewo – SP nr1 w Kartuzach 1:0

  SP Staniszewo – SP Dzierżążno 1:0

  SP Staniszewo – SP Sulęczyno 3:1

  SP Staniszewo – SP Mirachowo 2:0

  SP Staniszewo -SP nr2 w Kartuzach 2:2

 • Gminny Dzień Seniora w Staniszewie

  Gminny Dzień Seniora w Staniszewie

  Gminny Dzień Seniora w Staniszewie - Obrazek 1

 • XXIII biegi przełajowe "Brzegami Raduni"

  XXIII biegi przełajowe "Brzegami Raduni"
  21.09.2018

  499 zawodników stanęło na starcie XXIII biegów przełajowych "Brzegami Raduni ". Nie zabrakło oczywiście licznej 22 osobowej ekipy ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie. Pogoda jak zawsze dopisała a najlepiej z naszych reprezentantów zaprezentowali się:

  Dawid Drywa - I miejsce

  XXIII biegi przełajowe "Brzegami Raduni" - Obrazek 1

  Franciszek Bladowski - II miejsce

  XXIII biegi przełajowe "Brzegami Raduni" - Obrazek 2

  WIELKIE GRATULACJE !

 • Sprzątanie świata

  Sprzątanie świata

  W Piątek dnia 21 września 2018r. włączyliśmy się w akcję sprzątania świata. Zarówno klasy młodsze jak i uczniowie klas starszych i gimnazjum sprzątali tereny wokół szkoły i pobocza staniszewskich dróg. Akcję sprzątania świata przygotowały panie Ewa Skierka i Małgorzata Jankowska.

 • Rajd rowerowy

  Rajd rowerowy

  W czwartek wycieczką rowerową do Diabelsiego Kamienia zainaugurowało swą działalność kółko turystyczno-krajoznawcze w naszej szkole. W pierwszą podróż z uczniami i opiekunami wybrał się też pan Dyrektor. Pogoda była rewelacyjna, humory dopisywały, rowery raczej też. Wszyscy dojechali do celu i szczęścliwie wrócili do domu. Planowane są następne wyjazdy i zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Przypominamy, że do udziału w rajdach rowerowych konieczne jest posiadanie karty rowerowej, kasku i kamizelki odblaskowej.

 • Wycieczka do Helu

  Wycieczka do Helu

  Tym razem uczniowie uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego pojechali do Helu. Trdycyjnie też nocowali w Jastrzębiej Górze w pokojach położonych nad samym morzem na wysokim klifie. Wyjechali w czwartek po lekcjach i po drodze zatrzymali się najpierw w Strzepczu przy obelisku upamiętniającym Marsz Śmierci i przy grobie Aleksandra Labudy, znanego kaszusbskiego pisarza i działacza. Następny przystanek był w Wejherowie. Tam uczestnicy wycieczki przeszli ścieżkami Kalwarii Wejherowskiej. Zanim dotarli na miejsce noclegu, zatrzymali się jeszcze na krótki spacer po Karwii. Tam poszli także na plażę.
  W piątek natomiast pojechali do Helu, mijając po drodze kaszubskie miasta i wioski, a w nich porty rybackie i nowoczesne mariny. W Helu zwiedzili słynne Fokarium, a także poszli na koniec Półwyspu Helskiego, zwany  Cyplem albo początkiem Polski. A poniewaź pogoda dopisywała, korzystali ze słońca i uroków plaży. W Helu zjedli też posiłek, a po powrocie do Jastrzębiej Góry oddali się rozrywkom na miejscu: grali w piłkę, zabawiali się na placu zabaw albo w swoich pokojach, buszowali na straganach z pamiątkami, cieszyli się urokiem plaży i morza.
  W sobotę był jeszcze czas na spacer nad morzem. Potem trzeba było posprzątać pokoje, spakować się i wyruszyć w drogę powrotną.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

  Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

  Początek roku szkolnego jest bardzo ważnym elementem w życiu całej społeczności szkolnej - nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również pracowników szkoły. W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Na inauguracji nowego roku oprócz uczniów, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi obecni byli również rodzice, dziadkowie, opiekunowie oraz przybyli goście: Burmistrz Kartuz Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Kwidzińska. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. Po powitaniu nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Lidii Plichta i Małgorzaty Jankowskiej. Następnie głos zabrał nowy dyrektor naszej szkoły, Pan Paweł Pytka. Pan dyrektor życzył wszystkim, aby rok szkolny 2017/2018 był rokiem spokojnym, przyjaznym, pełnym sukcesów. Następnie głos zabrał Pan burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuńsk i ioficjalnie powitał nowego dyrektora, który przez kolejne lata będzie kierował naszą szkołą. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie dla wszystkich pomyślny i pełen sukcesów.

 • Wyprawka dla najmłodszych

  Wyprawka dla najmłodszych

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poniżej podajemy informacje dla Rodziców, dotyczącą wyprawek szkolnych dla Naszych najmłodszych.

   

  Wyposażenia ucznia klasy I

  ryza papieru ksero

  blok rysunkowy i techniczny

  blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami

  wycinanki

  zeszyt w kratkę i czerwoną linię

  kredki ołówkowe, kredki Bambino

  farbki, plastelina,

  ołówek, 2 pędzelki (grubszy i cieńszy)

  klej, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, temperówka, gumka

  teczka do prac plastycznych, 3 zwykłe koperty

  zmienne obuwie z białą podeszwą,

  strój do ćwiczeń (biała bluzka, ciemne spodenki), worek do stroju

  Religia - Zeszyt ćwiczeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej - Ks. Jan Doppke –wydawnictwo Adventus

  Proszę o podpisanie wszystkich przyborów


   

  Podręczniki zapewnia szkoła

   

  Wyprawka dla 6-latków ("zerówki") zawiera:

   

  Przybory szkolne i papiernicze:

  • blok rysunkowy i techniczny,

  • patyczki do liczenia,

  • ołówek,

  • gumka do ścierania,

  • kredki świecowe i ołówkowe,

  • mazaki,

  • temperówka,

  • farby plakatowe i akwarelowe,

  • pędzelki do malowania,

  • kubek na wodę,

  • klej do papieru,

  • plastelina,

  • zeszyty,

  • kolorowanki,

  • wycinanki,

  • nożyczki,

  • kolorowa bibuła,

  • teczka na rysunki.

  • ryza papieru A4 (do drukarki)

   

  Ubrania dla dzieci:

  Dobrze, żeby ubranka dla dzieci były wygodne i łatwe do zakładania. Lepiej wybrać sweter zakładany przez głowę lub zasuwany na suwak, niż zapinany na guziki.

  • worek na buty,

  • strój do ćwiczeń gimnastycznych (koszulka i spodenki lub dres),

  • buty na zmianę (najlepiej zapinane na rzepy z chropowatą podeszwą).

   

  Wszystkie rzeczy muszą być podpisane!

  PODRĘCZNIKI „Kolorowy Start z plusem” wyd. MAC

   

   

  Wyprawka dla dzieci z Przedszkola „Gwiazdeczki” (grupa 3- i 4-latków):

   

  Przybory szkolne i papiernicze:

  • plastelina (12 kolorów),

  • farby PLAKATOWE (12 kolorów),

  • duży klej w sztyfcie (5 sztuk),

  • kredki (najlepiej drewniane),

  • ołówek,

  • temperówka,

  • papier ksero (1 ryza A4),

  • kolorowanki,

  • teczka z gumką na prace plastyczne dziecka,

  • blok rysunkowy A4 biały,

  • blok rysunkowy A4 kolorowy,

  • blok techniczny A4 biały,

  • blok techniczny A4 kolorowy,

  • pędzelek (1 mały, 1 średni, 1 duży),

  • ręcznik papierowy,

  • chusteczki higieniczne w kartoniku,

  • chusteczki nawilżane,

  • kubek, szczoteczka i pasta do zębów,

  • obuwie na zmianę - antypoślizgowe (uprzejmie prosimy o takie, które posiada jasną podeszwę),

    

   PODRĘCZNIKI „ Kolorowy start. Pakiet trzylatka”- wyd. MAC Edukacja

   

  Bardzo proszę, aby każda rzecz była podpisana!

   

  Wyprawka dla dzieci z Przedszkola „Iskierka” (grupa 5-latków):

   

  Przybory szkolne i papiernicze:

  - 2 bloki rysunkowe

  - 1 blok rysunkowy formatu A 3 –

  - 1 ryza papieru ksero

  - 1 blok techniczny

  - 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami

  - 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami

  - książeczka do kolorowania

  - 1 teczka tekturowa do rysunków

  - 1 kredki ołówkowe

  - 1 kredki Bambino

  - ołówek HB, gumka, temperówka

  - nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami

  - klej

  - farby, wskazane plakatowe

  - 2 pędzelki (grubszy i cieńszy)

  - plastelina

  - kapcie z jasnymi spodami

  - worek do kapci

  - spodenki i biała koszulka do ćwiczeń gimnastycznych

   

  Proszę o podpisanie przyborów i podręczników!

   

   

   

   

 • Wycieczka do ZOO

  Wycieczka do ZOO

   

   

   

   

   

   

   

  W piątek 15 czerwca dzieci z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego  ,,Iskierka” i Oddziału Przedszkolnego odwiedziły  Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie.  Wyjechały   o godzinie 8.15. Po dotarciu na miejsce zjadły śniadanie i wyruszyły  na spacer po ogrodzie zoologicznym. Z zainteresowaniem oglądały zwierzęta pochodzące z różnych kontynentów. Poznawały ich wygląd i zachowanie. Najdłużej zatrzymały się przy słoniach, żyrafach, małpach, wilkach i wielbłądach. Po spacerze chwilę spędziły na placu zabaw. Potem prawie wszyscy zjedli lody i udali się do autokaru.

  W drodze powrotnej we znaki dało się zmęczenie i wielu zasnęło. Wycieczka okazała się wspaniałym przeżyciem. Przedszkolaki  z pewnością zachowają ją na długo w swej pamięci.

 • Nasz kaszubski zespół w Brodnicy Górnej

  Nasz kaszubski zespół w Brodnicy Górnej

   

   

   

   

   


  We wtorek 19 czerwca nasz zespół kaszubski pojechał do Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej aby swoim występem uświetnić obchody Dnia Kaszubskiego. Po bardzo udanym występie członkowie otrzymali pyszne gofry, a potem udali się na Złotą Górę i do żeglarskiej przystani. Tam czekała ich niespodzianka w postaci przejażdżki rowerami wodnymi. Potem otrzymali jeszcze obiad. Zadowoleni wrócili do Staniszewa.

 • IV Wanoga Literacka

  IV Wanoga Literacka

   

   

   

   

   

   

  W poniedziałek 4 czerwca trzydziestoosobowa grupa uczniów uczęszczających na język kaszubski udała sie do Lasów Mirachowskich na IV Wanogę Literacką. Wędrowali oni pieszo od Daibelskiego Kamienia w Nowej Hucie do Jeziora Lubygość, potem do mirachowskich grot, bunkra Ptasia Wola, Szczeliny Lechickiej i Domku Myśliwskiego w Mirachowie. Po drodze rozwiązywali różne zadania. W Domku myśliwskim otrzymali kiełbaski z grilla. W rywalizacji międzyszkolnej nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. Gratulacje!

 • Dzień Języków Obcych

  Dzień Języków Obcych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W czwartek, 14 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Uczniowie starszych klas przygotowali stoisko z babeczkami oraz stoiska prezentujące kraje anglojęzyczne i niemieckojęzyczne. Odbył się również multimedialny konkurs wiedzy o tych krajach. Najlepsi okazali sie uczniowie klasy IIb gimnazjum.

 • Wycieczka dla najlepszych czytelników

  Wycieczka dla najlepszych czytelników

  Najaktywniejsi czytelnicy naszej biblioteki w nagrodę oraz klasa IV pojechali na wycieczkę do grodu w Subkowych. Tam usłyszeli najpierw wiele cennych i wartościowych informacji o patriotyzmie w starożytnej Grecji i Rzymie oraz w średniowiecznej Polsce. Następnie poznali zwyczaje rycerskie i wreszcie mogli się oddać wielu rozrywkom w postaci strzelania z łuku, rzucania oszczepem, wytwarzania papieru czerpanego, lepienia garnków, zamkuwania w dyby, walki na drążku i pieczenia kiełbasek na ogniu.

 • Dzień Książki

  Dzień Książki

  W poniedziałek 11 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Książki.  Na sali gimnstycznej odbył się z tej okazji apel, podczas którego program artystyczny na temat książek przedstawiła klasa IV, pod opieką pani Mirosławy Reglińskiej, a klasa 2 zaśpiewała piosenkę. Następnie wręczono nagrody uczniom, którzy najaktywniej korzystali z Biblioteki Szkolnej. 

strona:

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Wybickiego w Staniszewie

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie
  Staniszewo 2A
  83-328 Sianowo
 • tel./fax 58-685-50-17
  tel. 58-685-50-39